Niet tevreden?


Voor een veilig en goed verloop van de zwangerschap en de bevalling, is de inzet van alle partijen van belang.
Wij streven naar een sfeer van openheid met daarin wederzijds respect.
Mocht je klachten hebben, bespreek deze alsjeblieft met ons persoonlijk, zodat wij zonodig zaken kunnen bijstellen.

Indien je een klacht hebt, die je na overleg met ons, toch wil voorleggen aan een klachtencommissie, dan kan je je richten tot de Klachtencommissie van onze beroepsvereniging: de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), postbus 2001, 3500 GA in Utrecht.